/assets/Header afbeeldingen/sfeerbeeld5.jpg,/assets/Header afbeeldingen/sfeerbeeld2.jpg,/assets/Header afbeeldingen/sfeerbeeld1.jpg,De eisen zijn transparant en vastgelegd in een richtlijn,Een onafhankelijk college bewaakt de inhoud van de regeling,VGO-bedrijven worden jaarlijks getoetst op de financiŽle kernwaarden,,,,,,,/assets/Header afbeeldingen/sfeerbeeld5.jpg,/assets/Header afbeeldingen/sfeerbeeld1.jpg,/assets/Header afbeeldingen/sfeerbeeld4.jpg,Ook tijdens de uitvoering van projecten komen VGO-bedrijven de afspraken na,De disciplines geven duidelijkheid welke werkgebieden VGO-bedrijven beheersen,Onafhankelijke en objectieve toetsing,,,,,,

Ook tijdens de uitvoering van projecten komen

VGO-bedrijven de afspraken na

Projectaudit

Het College van Deskundigen van de Stichting VGO vindt het belangrijk dat ook in de uitvoering wordt getoetst of er volgens de VGO-afspraken wordt gewerkt.

 

Het VGO-keur omvat een projectaudit, die eens per drie jaar wordt uitgevoerd.

 

Onafhankelijke certificeringsinstelling KIWA neemt de projecttoets af aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd in de Erkenningsrichtlijn.