/assets/header_afb_2017/slider3_2017.jpg,/assets/header_afb_2017/slider5_2017.jpg,/assets/header_afb_2017/slider1_2017.jpg,,,,Stichting VGO gaat voor resultaatgericht samenwerken,VGO-keur schept duidelijkheid voor opdrachtgevers,Resultaatgericht samenwerken beter voor NL,/?RubriekID=1055,/?RubriekID=1054,,/assets/header_afb_2017/slider2_2017.jpg,/assets/header_afb_2017/slider4_2017.jpg,/assets/header_afb_2017/slider5_2017.jpg,,,,De eisen zijn transparant en vastgelegd in richtlijn,VGO-keur biedt aantoonbare zekerheid,VGO-keur is streng. Daaraan leent het zijn waarde,,,

Wat is resultaatgericht samenwerken?

Met een prestatieovereenkomst garandeert het onderhouds- en renovatiebedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen.

Het is een manier van werken waarbij continu´teit is verzekerd.

Print
nee,/p3.php?RubriekID=962,nee,/assets/Metanavigatie/Downloads/Informatiewijzer_Certificatieregeling oud.doc,ja

Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continu´teit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risicoĺs. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenarioĺs op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhouds- of renovatiebedrijf.

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Door deze manier van werken krijgt het

onderhouds- of renovatiebedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhouds- of renovatiebedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel  van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.


Partnership

Bij resultaatgericht samenwerken is er dus eerder sprake van partnership dan van de stereotype opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie. Met alle voordelen van dien. Het voordeel voor de opdrachtgever is helder. Die kan exact inschatten wat, bijvoorbeeld, de komende tien jaar de kosten zijn voor het beheer en onderhoud van een complex. Onaangename financiŰle verrassingen zijn er niet meer bij.


Voordelen voor onderhoudsbedrijven

Ook de onderhoudsbedrijven hebben profijt van resultaatgericht onderhoud. Het is een manier van werken waarbij continu´teit is verzekerd. Bovendien blijkt in de praktijk dat juist bij deze manier van samenwerken onderhoudsbedrijven eerder geneigd zijn om vernieuwende technieken toe te passen.
,,,,