https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

De competentiescan
toetst de
kennis en
organisatiekracht
van VGO-bedrijven


Competentiescan


Print

Competentiescan

Aan de hand van de competentiescan toetst KIWA of het bedrijf over de kennis beschikt en het organisatievermogen heeft om vastgoedonderhoud, renovaties en transformaties resultaatgericht uit te kunnen voeren. Het bedrijf dient deze competenties aantoonbaar in projecten te hebben toegepast. De scan maakt duidelijk welke disciplines het VGO-bedrijf beheerst. 
De scan bevat open vragen gecategoriseerd naar de INK organisatiegebieden en procesfases van het RGS-procesmodel.

De competentiescan kent een Toelichting. Dit openbare document vermeldt per vraag van de competentiescan het doel van de vraag, de kernwoorden, verwijzingen naar de relevante onderdelen uit de Leidraad RGS en de wijze van aantonen. De Competentiescan, de Erkenningsrichtlijn en de Toelichting zijn openbaar en hier als download beschikbaar.