https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

KIWA is een gerenommeerd certificatie-instituut.

KIWA heeft licentie verkregen om de certificatieregeling VGO-keur uit te voeren.

Kennis en ervaring worden getoetst door het doorlopen van de Competentiescan.


Print

Onafhankelijke toetsing

De onafhankelijke certificeringsinstelling KIWA toetst of een bedrijf voldoet aan de criteria, zoals vastgelegd in de Erkenningsrichtlijn. Daarbij hanteert KIWA de "competentiescan" om het kennisniveau en de organisatiekracht van het bedrijf te toetsen. Daarnaast voert KIWA een financiële toets, een klanttevredenheidsonderzoek en een projecttoets uit. Als het bedrijf alle toetsingen met succes heeft doorlopen, ontvangt het bedrijf het VGO-keur.

KIWA voert de volgende toetsingen uit:

De eisen en criteria die KIWA hanteert, zijn vastgelegd in de Erkenningsrichtlijn