https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

Ook tijdens de uitvoering van projecten worden 
 VGO-bedrijven getoetst


Print

Projectaudit

Het College van Deskundigen van de Stichting VGO vindt het belangrijk dat ook in de uitvoering wordt getoetst of er volgens de VGO-afspraken wordt gewerkt.

Het VGO-keur omvat een projectaudit, die eens per drie jaar wordt uitgevoerd.

Onafhankelijke certificeringsinstelling KIWA neemt de projecttoets af aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd in de Erkenningsrichtlijn.