https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

Woonplus Schiedam

RVO is voor ons géén eendagsvlieg. We willen verder.

Woonplus gaat prestatiecontracten aan op basis van conditie en strategie.

Het is een proces waarbij de interactie tussen partijen belangrijk is.


Print

Woonplus Schiedam: “Het belang van prestatiegericht onderhoud neemt toe”

“Er zijn veel ontwikkelingen rond vastgoedonderhoud. We zitten als Woonplus Schiedam midden in een groeiproces. Hoe het gaat lopen zal moeten blijken, de tijd beslist de groei. De kennis die we nu hebben willen we borgen, nieuwe kennis verwerven en voortdurend leren van onze ervaringen. Het is een proces dat we samen met de bedrijven moeten doen. Belangrijk is dat onze bewoners zich kunnen identificeren met de partijen die wij inschakelen. De bedrijven moeten voldoen aan hun verwachtingen over kwaliteit. We vragen ons bij alles af of dat wat we doen, goed is voor de bewoners, voor de medewerkers en de leefbaarheid van onze stad”. 

Aldus Rachid Agourram, de senior bouwkundig medewerker Technische Zaken van woningcorporatie Woonplus Schiedam en medeverantwoordelijk voor planmatig onderhoud. Hij vertelt over de plaats en rol van RVO bij Woonplus Schiedam (12.500 huurwoningen)


Politiek en maatschappij

Rachid Agourram: “Resultaatgericht vastgoed onderhoud is één van de ontwikkelingen. We hebben positieve ervaringen met RVO in prestatieovereenkomsten, maar alleen voor schilderwerk aan de buitenschil van gebouwen. Bij binnenwerk hebben we die ervaring nog niet. RVO is voor ons géén eendagsvlieg. We willen verder. Je ziet nu overal om je heen dat prestatiegericht onderhoud in belang toeneemt. Politiek en maatschappij vragen om duurzaamheid en innovatie, ook in vastgoedonderhoud. Ook draait het om de uitbouw van de kenniseconomie. Een stuk vernieuwing in het vastgoedonderhoud kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren: invulling geven aan een maatschappelijke manier van ondernemen”.

“Ook de markt is gebaat bij innovatie en kwaliteit. RVO biedt kansen aan bedrijven om daarmee invulling te geven aan hun meerwaarde in de markt. Voor ons is vooral belangrijk slagvaardig en resultaatgericht te kunnen opereren. Prestatiecontracten zijn voor ons vooral een mogelijkheid onderhoud in de gewenste kwaliteit en volgens de wensen van bewoners door te voeren en aan te houden”, zo geeft hij aan.


Conditiemetingen en strategie

Woonplus gaat prestatiecontracten aan op basis van conditie en strategie. Rachid: “Belangrijk vertrekpunt vormen de conditiemetingen aan onze woningvoorraad. Daarmee hebben we technisch een ijkpunt. Per object wordt ook gekeken naar de samenhang van belangen. Wat moet je laten doen om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen. Hoe lang moet het gebouw mee, wat is het gebruiksdoel? Op basis daarvan stellen we een kader en programma van eisen op, waarbinnen het onderhoudsbedrijf de uitvoering gaat invullen. Zij zijn vrij om de innovatieve technieken en verfsystemen te gebruiken die zij willen. Het is een proces waarbij de interactie tussen partijen belangrijk is. Door als opdrachtgever vooraf goed aan te geven wat je van de eindsituatie verwacht wordt de loopduur van het project korter, zo is de ervaring”.