https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

Door aan criteria te voldoen kan men het VGO-keurmerk verwerven.

 

De disciplines geven duidelijkheid welke werkgebieden VGO-bedrijven beheersen.


Print

Certificatieregeling

De certificatieregeling VGO-keur bestaat sinds 2006 en is bedoeld om bedrijven zich te laten onderscheiden die kennis en ervaring hebben met het uitvoeren van resultaatgericht onderhoud, resultaatgericht renoveren en resultaatgericht samenwerken. De regeling stelt criteria aan het vastgoedonderhoudsbedrijf.
Door aantoonbaar te voldoen aan de criteria kan het bedrijf het keurmerk
VGO-keur verwerven. Dit keurmerk is een hulpmiddel voor opdrachtgevers om goede bedrijven te selecteren zowel voor (planmatig) vastgoedonderhoud als voor investeringsopgaven zoals renovaties en verduurzamingsprojecten aan gebouwen en woningen. U vindt de certificatieregeling onder Downloads.

Het keur is multidisciplinair en sluit aan op de behoefte van opdrachtgevers om het gehele onderhoud geïntegreerd aan te besteden. Het VGO-keur is gebaseerd op de 'Leidraad Resultaatgericht Samenwerken'.

Het keurmerk kent vier disciplines: twee voor de buitenschil en twee voor de binnenzijde van vastgoed.

De onafhankelijke certificeringsinstelling KIWA toetst of de bedrijven voldoen aan de criteria en neemt een competentiescan af, toetst de klanttevredenheid, toetst jaarlijks de financiële degelijkheid en voert een projecttoets uit. Alle eisen zijn vastgelegd in een Erkenningsrichtlijn, opgesteld door een onafhankelijk College van Deskundigen.
VGO-keur is streng.
aaraan ontleent
het zijn waarde.