https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

Opdrachtgevers hoeven niet meer zelf de deskundigheid te toetsen.

VGO-keur is het beste dat de markt te bieden heeft.


Print

Voordelen voor opdrachtgever

Als het onderhouds- of renovatiebedrijf in het bezit is van VGO-keur geeft dit u de zekerheid dat de toetsing onafhankelijk en objectief door KIWA wordt gedaan op basis van meetbare criteria.

Het geeft tevens de zekerheid dat het onderhouds- of renovatiebedrijf in beginsel een financieel stabiele partner is voor resultaatgericht samenwerken. Vervolgens heeft u de zekerheid dat het onderhouds- of renovatiebedrijf zowel technisch als organisatorisch in staat is om resultaatgericht vastgoedonderhoud en renovaties uit te voeren vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.

VGO-keur stelt ook zeker dat het onderhouds- of renovatiebedrijf op het gebied van opdrachtgevertevredenheid een score haalt van minimaal een zeven op een schaal van één tot tien. Ook heeft u de zekerheid dat het onderhouds- of renovatiebedrijf projecten uitvoert op een efficiënte, overlastbeperkende manier. Bewonersvriendelijk en duurzaam met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met klant en bewoner.

Tenslotte geeft het de zekerheid dat het onderhouds- of renovatiebedrijf met VGO-keur een marktconforme partner is waarmee een-op-een-relaties mogelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat tegen economisch verantwoorde kosten onderhoud wordt uitgevoerd op basis van prestatie eisen en volgens het gewenste kwaliteitsniveau.
VGO-bedrijven
nemen
verantwoordelijkheid
voor de lange termijn.