https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

In het College van Deskundigen zijn adviseurs, opdracht-nemers, maar ook opdrachtgevers vertegen-woordigd.


Print

College van Deskundigen

De Stichting VGO kent een College van Deskundigen waarin adviseurs, opdrachtnemers, maar ook opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd. Drie vertegenwoordigers van woningcorporaties helpen mee om de certificatieregeling scherp en actueel te houden.

Onafhankelijk

Het College van Deskundigen bepaalt de toetsingscriteria voor VGO-keur. Alle partijen zijn evenredig vertegenwoordigd: opdrachtgevers, opdrachtnemers en externe onafhankelijke deskundigen met autoriteit. Het is in balans. De stichting gaat voor een duidelijk doel: resultaatgericht samenwerken, voor uitdaging in de branche van vastgoedbeheer.

Het college bestaat uit:
Onafhankelijk voorzitter prof. dr. ir. V.H. Gruis

Leden namens opdrachtgevers:

Mevrouw C. Hemeltjen
De heer S. Arts

Leden namens opdrachtnemers:
De heer N. van Asten
Mevrouw W. Scherpenisse
De heer D.J. Lodder

Leden namens Adviseurs:
De heer G. Donze
De heer H. Wiechers
Mevrouw N. van der Waal