https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

VGO-bedrijven ontwikkelen een onderhouds-visie over de lange termijn, treden op als sparringpartner en 'ontzorgen'.


Van deelopdrachten naar verantwoordelijkheid voor het geheel.


Print

Deskundig

Samenwerken met een bedrijf dat het VGO-keur draagt, betekent samenwerken met onderhouds- en renovatieadviseurs. Adviseurs die inzicht hebben in duurzame oplossingen, in procesmanagement, in kosten-kwaliteitverhoudingen in investeringen en in technisch onderhoud. Adviseurs die bovendien verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering en deze (deels) zelf uitvoeren.

VGO-bedrijven ontwikkelen een onderhoudsvisie over de lange termijn, treden op als sparringpartner en ‘ontzorgen’. Als vakprofessional zien zij ‘het bredere plaatje’. Ze hebben het overzicht en zetten de verschillende langetermijnscenario’s neer: als we nu X doen, voorkomen we Y en kunnen we die tijd besteden aan Z. Het gaat om het geheel, een goede renovatie of goed onderhoud staat nooit op zich.
 

Aantoonbare zekerheid

VGO-keur stelt vast dat onderhouds- en renovatiebedrijven goed scoren op diverse toetsingscriteria. VGO-keur staat voor resultaatgericht samenwerken door ondernemingen die jaarlijks worden getoetst op financiële kernwaarden. Dat geeft een garantie voor het eindresultaat, niet alleen op de inspanning. Dat geeft u zekerheid. Een onafhankelijke auditor - KIWA - toetst. VGO-keur is streng, daaraan ontleent het zijn waarde. De keurmeester VGO heeft state of the art vakkennis en scherpt steeds de criteria aan in overleggen met het bestuur en het College van Deskundigen, waarin opdrachtgevers én opdrachtnemers vertegenwoordigd zijn.

 

Vooruitstrevend

Typisch VGO: we doen het anders en innovatiever, maar blijven degelijke vakmensen. Wij gaan van inspanningsgerichte contracten naar resultaatgericht samenwerken, van regie naar partnership, van de korte naar de lange termijn, van deelopdrachten naar verantwoordelijkheid voor het geheel. We doen aan ketenintegratie en nemen die bredere verantwoordelijkheid, die je alleen kunt waarmaken met ook strategische kennis van zaken.

 

 

 
We doen het anders en innovatiever, maar blijven degelijke vakmensen.