Disclaimer

Stichting VGO is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van dan wel fouten in, door of namens Stichting VGO via deze site ter beschikking gestelde informatie, documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Stichting VGO ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin