‘Ons lerend vermogen gaat met sprongen vooruit’

‘Voor het planmatig onderhoud is nog een deel van onze woningvoorraad traditioneel aanbesteed. In de volgende cyclus stappen we volledig over op resultaatgericht samenwerken. Daarna volgen wellicht de renovatietrajecten. Een stap waar we bewuste keuzes willen maken’, aldus Jan Hinnen, Adviseur vastgoed bij QuaWonen.

Quawonen is met zo’n 8.400 woningen de woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Het feit dat nog niet alle onderhoud- en renovatiewerkzaamheden volgens de RGS-methodiek worden aangepakt, is goed verklaarbaar volgens Hinnen.

Dezelfde taal

‘Eerst moet je de zaken op bestuurlijk en op beleidsniveau op orde hebben. Vervolgens is het van belang intern draagvlak te creëren. Bij en met je eigen medewerkers. En dan moet je leren om zowel intern als extern – met je RGS-partners – dezelfde taal te spreken. Dat is een zoektocht met elkaar en kost tijd. Door niet ineens al het planmatig onderhoud volgens de RGS-werkwijze in te vullen hebben we het voor onszelf behapbaar gemaakt.’

Essentie

RGS staat voor voorspelbaar onderhouden van en investeren in vastgoed over een afgesproken onderhouds- of exploitatieperiode. ‘De kracht van de RGS samenwerking zit ‘m in een aantal stappen. Het begint met een goede vraagspecificatie vanuit de opdrachtgever. Het onderhoudsbedrijf accepteert bewust de uitvraag en vertaalt deze in een integer advies. Vervolgens volgt het meten en keuren tijdens en na de uitvoering. Wat uiteindelijk integraal resulteert in het beter op afstand kunnen managen van de complexen en begroting.’

Breed inzetbaar

‘Belangrijk is om elke specialist in te zetten waar hij goed in is.’ Om RGS te kunnen uitrollen is binnen de woningcorporatie een team samengesteld. ‘Met mensen van verschillende disciplines en niveaus. Van management tot de werkvloer is daarin vertegenwoordigd. Want invoeren van de RGS-werkwijze betekent een andere manier van werken. Een andere manier van intern opleiden, van aansturen, van begroten. Maar ook soms andere keuzes maken als het gaat om onderhoud en renovatie van je woningvoorraad. In het dagelijkse werk zet ik waar mogelijk al de RGS-methode in. Zo maken we ons de werkwijze geleidelijk eigen.’

Kennis borgen

Dat RGS op diverse terreinen voordelen oplevert is voor Hinnen evident. ‘Belangrijk winstpunt is dat het rust geeft in de begroting. Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat kennis niet meer weglekt. In het verleden gebeurde het dat met medewerkers die vertrokken ook heel veel expertise verloren ging. Met RGS is die kennis veel makkelijker vast te leggen in processen en daardoor te borgen.’

Op scherp

‘Een ander voordeel is dat RGS-partners je op scherp kunnen zetten. In de periodieke evaluaties dwingt RGS je als woningcorporatie om de strategie voor je complexen helder te hebben. Je hebt immers duidelijke doelen nodig om KPI’s vast te kunnen stellen. Ook wij zijn kritisch tijdens de jaarlijkse evaluatie. Als we zaken constateren die niet goed zijn, spreken we onze partners daarop aan. Zoiets kan alleen maar als sprake is van wederzijds respect en vertrouwen. Zo voeden we elkaar een beetje op en gaat ons lerend vermogen met sprongen vooruit.’

Tips

  • Stel een multidisciplinair team samen dat een Plan van Aanpak opstelt hoe RGS uit te rollen. RGS is een leerproces voor team en individuen. Het is belangrijk dat de lessen stapsgewijs in praktijk worden gebracht.
  • Geef RGS een vaste plek in je interne opleidings-/inwerkprogramma.
  • Heb je (externe) hulp nodig om RGS in de organisatie verder te brengen? Schroom dan niet om die in te schakelen.
  • Neem de tijd. Het goed laten landen van RGS kan een aantal jaren duren.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin