‘Portaal wil vaste partners voor de hele huisvestingscyclus’

‘Resultaatgericht samenwerken (RGS) is dé oplossing voor de enorme duurzaamheidsopgave waar we voor staan. CO2 neutraal in 2050 is een hard gegeven. Onderhoudscenario’s worden daarop getoetst. Dat betekent dat we met elkaar bewust keuzes moeten maken. Gelukkig hoeven we niet vanaf nul te beginnen.’ Aan het woord is Stefan Arts projectmanager vastgoedprojecten bij woningcorporatie Portaal en lid van het College van Deskundigen van VGO-keur. 

Stefan Arts voelt zich als een vis in het water bij het College van Deskundigen. De systematiek van certificering is voor hem geen onbekend terrein. Met de theoretische kennis vanuit zijn eerdere functie bij TNO, aangevuld met zijn praktijkervaring, heeft Arts met veel plezier gewerkt aan de nieuwe certificeringsopzet van het VGO-keur. ‘Het keur is geen ‘schildje op de deur’, het helpt bedrijven echt om hun organisatie te verbeteren. Tijdens proef audits zag ik dat ondernemers zich niet alleen bewust zijn van de sterke en zwakke punten van hun bedrijf, maar er ook daadwerkelijk werk van maken.’

Bewust keuzes maken

Naast zijn rol in het College van Deskundigen is Arts projectmanager vastgoedprojecten bij Portaal, een woningcorporatie met zo’n 52.000 woningen in de regio’s Arnhem, Eemland, Nijmegen, Leiden en Utrecht. Volgens hem is RGS dé oplossing voor de enorme duurzaamheidsopgave waar de sector voor staat. ‘Binnen nu en zo’n 25 jaar moeten we CO2 neutraal opereren. Dat is een hard gegeven op basis waarvan we bewuste keuzes moeten maken. Onderweg naar 2050 dagen we de markt uit om met oplossingen te komen. Conform de RGS-systematiek denken we met elkaar in scenario’s, kijken we welk resultaat we willen behalen op de lange termijn. Dat kan alleen maar als je goed op elkaar bent ingespeeld, elkaar vertrouwt en een langdurige samenwerking aangaat. Dan is er ook de bereidheid om kennis te delen. We hoeven immers niet vanaf nul te beginnen.’

Partners koppelen

Voor opdrachtgevers ziet Arts nog een andere uitdaging. ‘Renovatie, nieuwbouw, contractonderhoud, voor alle vormen geldt dat we partijen op elkaar moeten laten aansluiten. Dat vraagt transparantie en openheid en daar is vertrouwen voor nodig. Bij Portaal willen we de gehele huisvestingcyclus aan ons verbinden. Dat betekent dat we onze vaste partners aan elkaar willen gaan koppelen. Hun werkzaamheden moeten goed op elkaar zijn afgestemd om het optimale resultaat voor alle partijen te realiseren.’

Moet passen 

Voor opdrachtgevers biedt het VGO-keur zekerheid dat onderhoudsbedrijven de RGS-werkwijze ook in de praktijk kunnen toepassen. ‘Als grootste uitdaging voor het bestuur en College van Deskundigen zie ik de verbreding van de bekendheid van VGO-keur. Ook installatiebedrijven en dakdekkers zouden het moeten omarmen.’ Toch is Arts realistisch. ’Ook al vragen opdrachtgevers steeds vaker naar het VGO-keur, het is in de markt geen verplichting om een samenwerking aan te gaan. Het VGO-keur is ook niet weggelegd voor alle bedrijven, het moet passen in de bedrijfsfilosofie.’

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin