Jan Baarends, bestuurslid VGO-keur: ‘Gooi een steen in de vijver’

Sinds september vorig jaar is het VGO-bestuur versterkt met Jan Baarends, regio-directeur SW Zuid. Als vertegenwoordiger vanuit opdrachtnemers wil hij zijn kennis, expertise en ervaring inbrengen om het VGO-keur verder te ontwikkelen. ‘Mijn boodschap aan VGO-bedrijven: neem je opdrachtgevers op sleeptouw.’

Circulariteit
‘Een VGO-bedrijf heeft een bredere kijk op onderhoud en kan, sterker nog, moet het voortouw nemen als het gaat om het toekomstbestendig maken van vastgoed. En dan heb ik het niet over resultaatgericht samenwerken (RGS) als werkwijze. Dat hebben ze allemaal in de vingers, anders verdien je geen keurmerk. Mijn ambitie gaat veel verder. Duurzaamheid, hergebruik van materialen, klimaatproblematiek, circulariteit. Allemaal onderwerpen die door RGS-partners als vanzelfsprekend meegenomen moeten worden in hun plannen.’

Op sleeptouw
‘Op strategisch niveau zie je deze thema’s over het algemeen wel in beleidsplannen terug. Vanuit directieniveau is er zeker aandacht voor, zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers. Op tactisch operationeel niveau worden helaas nog te vaak andere keuzes gemaakt. Daarom mijn oproep aan alle VGO-bedrijven: gooi een steen in die vijver en neem collega’s en opdrachtgevers op sleeptouw. Zet mooie woorden om in daden.’

Koplopers
Bij institutionele beleggers, zorg, onderwijs ziet Baarends de belangstelling voor RGS toenemen. ‘Woningcorporaties zijn koplopers als het gaat om deze werkmethodiek. Niet zo vreemd, want zij hebben serieus moeten bezuinigen en snijden in hun eigen organisatie. Daardoor is veel kennis en kunde verloren gegaan. Die kopen ze nu in bij RGS-partners. In het begin vaak op basis van ‘gedwongen’ vertrouwen. Inmiddels is bij veel opdrachtgevers in deze sector RGS zo ingeburgerd dat deze aanpak bewezen heeft voor alle partijen een win-win op te leveren.’

Druk biedt kansen
Volgens Baarends leven we nog teveel in het hier en nu en kijken we te weinig vooruit. ‘Corona is een goed voorbeeld. Dankzij de urgentie lukt het ineens wel om met elkaar snel te schakelen. Als het over de toekomst gaat, blijven we achterover leunen. Met name de druk van bovenaf om onderhoudskosten voorspelbaar en beheersbaar te maken voert de boventoon, terwijl toekomstige thema’s als duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptie, volop kansen bieden om RGS-draagvlak te creëren bij opdrachtgevers in andere sectoren. Laat die niet liggen!’

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin