https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

VGO-keur actueel en transparant beheren.


Brede herkenning.

Duidelijkheid richting de markt

Niveau verhogen door voortdurende vernieuwing


Print

Mission statement

Sinds 1 mei 2009 bestaat de Stichting Vastgoedonderhoud, kortweg Stichting VGO. Het doel van Stichting VGO is om opdrachtgevers, met name woningcorporaties, gebouwbeheerders en onderhoudsbedrijven te ondersteunen bij resultaatgericht onderhoud. Dat doet Stichting VGO door certificatieregelingen en een keurmerk in het leven te roepen. De eerste stap was een keurmerk voor het onderhoud van de buitenschil van gebouwen, het VGO-keur. Met ingang van 2014 is certificatie van onderhouds- en renovatiebedrijven mogelijk voor het resultaatgericht onderhoud en renoveren.
 

Stichting VGO streeft drie doelstellingen na:

1. Het VGO-keur als merk en als certificatieregeling actueel en transparant beheren

We doen dit zodanig dat opdrachtgevers en opdrachtnemers vertrouwen hebben in de toegevoegde waarde en goede werking van het certificaat VGO-keur. Het is ons streven dat het VGO-keur zich ontwikkelt tot dé certificatieregeling voor vastgoedonderhoud- en renovatiebedrijven, die professioneel actief zijn in het adviseren en onderhouden van de bouwkundige conditie van gebouwen en woningen in Nederland.

2. Brede herkenning

Wij streven naar een brede herkenning en erkenning door opdrachtgevers. Daarvoor is het nodig dat het keurmerk goed aansluit op de wensen die opdrachtgevers richting opdrachtnemers hebben. 

Wij willen meer opdrachtgevers overtuigen van de meerwaarde van het werken met vastgoedonderhoudsbedrijven die opereren onder het VGO-keur. En dat er meer opdrachtnemers komen die de behoeften van de opdrachtgevers resultaatgericht in kunnen vullen.


3. Duidelijkheid richting opdrachtgevers

Wij streven ernaar dat het keurmerk naar opdrachtgevers duidelijkheid geeft over de werkgebieden, de competenties en de toegevoegde waarde van de leveranciers met een VGO-keur. Dit maakt dat het VGO-keur interessant is voor onderhoudsbedrijven.

4. Niveau verhogen door voortdurend te vernieuwen

VGO-bedrijven zijn het beste wat de markt te bieden heeft. Aangezien de markt zich voortdurend ontwikkelt, ontwikkelt het VGO-keur zich ook. Alleen zo kan het keurmerk onderscheidend blijven en betekenis blijven houden in de markt.

 
Van
deelopdrachten
naar
erantwoordelijkheid
voor het geheel