Vernieuwde VGO-keur: geactualiseerd en meer to the point 

Vraag uit de markt: is VGO-keur met de recente aanpassingen strenger geworden? Nee hoor, verzekert Ad Straub, voorzitter van het College van Deskundigen.Het is een actualisatie en vereenvoudiging in één, omdat we willen aansluiten op de nieuwe Leidraad.”

“Het VGO-keur is aangepast aan marktontwikkelingen, biedt meer duidelijkheid en is vereenvoudigd”, aldus Straub. “We hebben met het keurmerk meer het accent gelegd op de bewoners en op samenwerkingsvaardigheden. Ook is meer aandacht voor proces- en kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering. En op een aantal punten, denk aan de competentiescan en de disciplinematrix, hebben we gekozen voor vereenvoudiging. Onderscheidend blijven in de markt, daar doen we het nog steeds voor.”

Deur staat open

Het is een actualisatie, zo is de boodschap. De deur om het keur aan te vragen staat nog steeds wagenwijd open voor opdrachtnemers die serieus werk maken van resultaatgericht samenwerken. “De lat hoger leggen is nooit de bedoeling geweest”, zegt Stefan Arts, namens opdrachtgevers lid van het College van Deskundigen. “Wel het VGO-keur laten aansluiten bij de nieuwe Leidraad die in april 2021 is verschenen.”

De belangrijkste aanpassingen op een rij:

  • Klanttevredenheidsonderzoek: samenwerkingsvaardigheden toegevoegd en meer aandacht voor samenwerking met de bewoner.
  • Projecttoets: meer aandacht voor kwaliteitsborging en procesbeheersing tijdens uitvoering en meer aandacht voor aansturing ketenpartners (incl. kwaliteitsborging en procesbeheersing).
  • Competentiescan: van 51 vragen naar 22 competenties, waarvan er 15 meetellen voor het keur; toelichting uitgebreid met voorbeeldvragen voor auditoren en met bewijsvoering.
  • Disciplinematrix: vereenvoudigd.

Stefan Arts: “We stellen hogere eisen aan de auditors. De harmonisatie leidt tot eenduidige audits, waarmee de betrouwbaarheid, zekerheid en objectiviteit toenemen. Ten slotte hebben we de toelichting op de scan uitgebreid, wat zorgt voor meer transparantie.”

De aanpassingen zijn na te lezen in hoofdstuk 6 van de Erkenningsregeling.

Ad Straub, College van Deskundigen VGO-keur: “Onderscheidend blijven in de markt, daar doen we het nog steeds voor”.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin