Vincent Gruis – ‘Zet steeds weer de volgende stap’

‘HET HOUDT NOOIT OP’

Over de stelling ‘Resultaatgericht samenwerken (RGS) bevordert innovatie in de keten’ kan Vincent Gruis kort zijn: ‘Eens, maar het gaat niet vanzelf’. Volgens de hoogleraar Housing Management aan de TU Delft moeten opdrachtgevers bij hun resultaatdefinitie inzetten op innovatie. ‘Het proces kun je relatief eenvoudig heel plat maken. Bij productinnovatie gaat het vaak om kapitaalintensieve trajecten. Daar hebben onderhoudsbedrijven een actieve betrokkenheid van woningcorporaties bij nodig.’ 

Procesefficiency – hetzelfde goedkoper realiseren – is volgens Gruis, tevens voorzitter van het College van Deskundigen van de Stichting VGO, relatief makkelijk met elkaar te realiseren mits beide partijen over de juiste RGS-competenties beschikken. Een waarschuwing wil Gruis wel geven: ’Efficiency vergroten via druk op de prijs is niet de juiste weg. Voor je het weet, val je weer terug in een traditionele samenwerkingsvorm.’

Circulaire opgave

De grootste uitdaging ligt wat hem betreft op het gebied van productinnovatie. ‘Als je kijkt naar de circulaire opgave waar de sector voor staat, dan is keteninnovatie een voorwaarde om met elkaar de doelstellingen te kunnen halen. Voor hergebruik van materialen, moeten we elkaars handen lang en goed vasthouden.’

Financiële prikkel

Gruis constateert dat veel VGO-onderhoudsbedrijven wel creatief zijn, maar onvoldoende middelen hebben om de ontwikkelkosten bij productinnovatie te kunnen dragen. ‘Het gaat niet alleen om kapitaalintensieve trajecten, het is vaak ook een keten van leveranciers waar je als onderhoudsbedrijf mee te maken hebt. En al die partijen moet je verleiden om in te stappen. Waarom zou je het anders doen als een financiële prikkel ontbreekt en je huidige producten nog te vermarkten zijn?’

Beloon initiatieven

Gruis heeft begrip voor het feit dat opdrachtgevers niet automatisch risicodragend participeren bij productinnovatie. ‘Het is niet de core business van woningcorporaties. Toch zou vertrouwen en meehelpen in het denkproces de onderhoudsbedrijven een duw in de goede richting kunnen geven. Creëer co-eigenaarschap en beloon initiatieven – hoe klein ook – met bijvoorbeeld meer werk.’

RGS-peloton

Een kijkje in de toekomst? ‘Over 10 jaar is het RGS-peloton onderhoudsbedrijven groter geworden. De voorlopers kunnen niet alleen projecten, maar ook hele series van projecten én het serviceconcept vormgeven. Wat gebeurt er aan het einde van de levensduur van materialen, van een gebouw? Zij zijn in staat om opdrachtgevers te faciliteren als het gaat om circulariteit.’

Op sleeptouw

Om keteninnovatie met elkaar te kunnen realiseren, roept Gruis opdrachtgevers op om goed naar zichzelf te kijken en de vraag te stellen ‘faciliteren wij RGS op een goede manier?’ Onderhoudsbedrijven met het VGO-keur moeten volgens de hoogleraar continu de wil hebben om de volgende stap te zetten en zo de hele sector op sleeptouw te nemen. ‘Het kan altijd beter, ook bij RGS. Het houdt nooit op’.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin