Onderzoek: Zo staat het VGO-keur bekend

VGO-keur sluit aan op marktvraag

Meerderheid woningcorporaties ziet groeiend belang van RGS in vastgoedonderhoud


Bijna 70% van de woningcorporaties verwacht dat resultaatgericht samenwerken (RGS) steeds belangrijker zal worden bij planmatig onderhoud en renovatie- en investeringsprojecten. Daarbij ziet 44% ook het VGO-keur, het RGS-certificaat voor opdrachtnemers, de komende jaren in belang toenemen. Dit blijkt uit onderzoek onder opdrachtgevers en opdrachtnemers in opdracht van Stichting Vastgoedonderhoud (VGO) uitgevoerd door USP Marketing Consultancy.

Resultaatgericht samenwerken is bij 85% van de corporaties een bekende aanpak voor beheer en onderhoud van vastgoed. Een kwart van alle corporaties past RGS ook actief toe. Het VGO-keur, keurmerk voor RGS, is bij 75% van alle corporaties bekend: 30% hanteert VGO-keur zelfs als selectiecriterium. Onderhoudsbedrijven met VGO-keur ervaren dat het keurmerk bijdraagt aan hun bedrijfsontwikkeling én markpositie: meer dan de helft van de bedrijven heeft er meer klanten door gekregen. Het is dan ook niet vreemd dat 25% van de onderhoudsbedrijven zonder het VGO-keur dit keurmerk op korte termijn willen behalen.

Voorkeur vaste partners
Veel corporaties werken bij voorkeur met vaste partners bij zowel het planmatig onderhoud (86% van de corporaties) als bij renovatie en verbeterprojecten (70%). Daarbij zijn ook prijs (60% zegt doorslaggevend) en kwaliteit (38%) van belang bij selecties. Voorlopers in de sector kijken vaker ook naar referentieprojecten, keurmerken (zoals VCA, ISO9000 en VGO-keur) en bewonerscommunicatie. Corporaties vinden VGO-keur vooral van belang bij renovaties & verbetertrajecten (61%), bij planmatig of meerjarenonderhoud (57%) en bij groot onderhoud (50%). Woningcorporaties geven het VGO-keur een 7,4 als cijfer, 39% vindt dat het VGO-keur de selectiecriteria voor onderhoud voldoende afdekt.

Kat uit de boom
Hans Wamelink, voorzitter stichting VGO: “We zien bij opdrachtgevers een duidelijk onderscheid tussen voorlopers en volgers. Veel woningcorporaties kennen en werken volgens de methodiek van RGS. Zij kiezen in veel gevallen voor strategische samenwerking met een VGO-bedrijf. Andere lijken aan te sluiten bij deze trend, maar kijken nog de kat nog uit de boom. We zien ook dat resultaatgericht samenwerken op diverse manieren wordt toegepast. VGO-keur start een campagne om de voordelen van RGS over het voetlicht te brengen en vooroordelen de kop in te drukken.”

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin