https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

De certificatie-regeling VGO-keur wordt beheerd door de stichting Vastgoed-onderhoud (VGO).


Print

Bestuur

De certificatieregeling VGO-keur wordt beheerd door een stichting. Deze Stichting Vastgoedonderhoud (VGO) kent een bestuur met een onafhankelijk voorzitter, deskundige en ervaren ondernemers en opdrachtgevers die
VGO-keur hanteren.

Een onafhankelijk College van deskundigen bepaalt de inhoud van de regeling.

De stichting voert op basis van jaarplannen diverse acties uit om de goede werking en verbrede toepassing van de certificatieregeling VGO-keur te bevorderen. De stichting is ook verantwoordelijk voor collectieve promotie.

Alle VGO-bedrijven zijn automatisch deelnemer aan de Stichting Vastgoedonderhoud (VGO). De stichting kent een Deelnemersraad, die tot taak heeft de maatschappelijke behoeften weer te geven en advies uit te brengen aan het bestuur.

Het bestuur bestaat uit:
Onafhankelijk voorzitter de heer J. de Leeuw

Bestuursleden namens opdrachtgevers:
De heer T. Hoekveld

De heer T. van Heukelom

Bestuursleden namens opdrachtnemers:
De heer D. Rutges
De heer J. van Elk

 
Bij VGO-keur is
alles transparant.
Duidelijk, zuiver,
eerlijk, open.