Hakim Benali – ‘Ik ga niet op zoek naar fouten’

Hakim Benali (42, werktuigbouwkundige) is als productmanager/auditor de opvolger van Nicky van der Waal en neemt zodoende voortaan zitting in het College van Deskundigen van VGO-keur.

“Ik werk inmiddels 4,5 jaar bij KIWA, hiervoor was ik werkzaam als adviseur duurzaamheid in de utiliteitsbouw. Ik heb mij vooral gericht op energieprestaties en maatwerkadviezen om panden te verduurzamen. Ik heb ervaring met klimaatinstallaties die een belangrijke rol spelen in de energieprestatie. Binnen KIWA beheer ik twee regelingen op het gebied van energieprestaties, de BRL 9500 en de software variant daarvan (BRL9501). Een steentje bijdragen aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving, dat is mijn drijfveer.”

“Ik werk graag vanuit kwaliteitsnormen, waarbij controles onmisbaar zijn. Als ik rapporten lees van bureaus en van collega’s zoom ik graag wat uit: hoe goed doet de rest van Nederland het? Over het geheel genomen denk ik dat de kwaliteit nog omhoog kan. Een regeling zoals VGO-keur draagt daar zeker aan bij. Bij het uitvoeren van audits gaan we niet op zoek naar fouten, maar naar verbeterpunten. Zo vinden we de weg om van elkaar te leren. Dat levert vaak leuke reacties op. “Bedankt voor de constructieve audit”, krijgen we vaak te horen. Het is heel bevredigend als je ziet dat uit controles blijkt dat – bijvoorbeeld binnen een periode van drie jaar – de kwaliteit en processtroom een forse impuls heeft gekregen. En dat het keurmerk en de audits dus ook bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Dat geeft zeker voldoening.”

“Het is goed om te zien dat woningcorporaties veel waarde hechten aan RGS en aan het VGO-keur. Ik ben zelf opgegroeid in een huurwoning, waarbij wij als kinderen de contacten met de corporatie moesten onderhouden omdat onze ouders geen Nederlands spraken. Dat was mijn eerste kennismaking met achterstallig onderhoud. Hoe gaan woningcorporaties als opdrachtgever en de vastgoedonderhoudsbedrijven als opdrachtnemer op hun beurt om met de stem van de bewoner, dat interesseert mij wel.”

“Ik heb veel zin om aan te sluiten bij het College van Deskundigen, wat mij de gelegenheid geeft om op te trekken met nieuwe mensen met andere inzichten. Ik pak mijn nieuwe taak met plezier op!”

Bekijk het College van Deskundigen 

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin