Nicky van der Waal – Laat het maar zien!

‘In sommige reclames zie je een oproep om even snel een certificaat te halen. Daar kan ik kort over zijn: dat lukt niet met het VGO-keur. Het is een ingrijpend traject voor de onderhouds- en renovatiebedrijven en zeker geen gemakkelijke opgave,’ aldus Nicky van der Waal, productmanager bij Kiwa Nederland BV. ‘Geen vergadertijgers, maar gericht op actie,’ zo typeert Van der Waal, lid van het College van Deskundigen, de stichting. ‘Ze houden voortdurend vinger aan de pols als het gaat om marktontwikkelingen, evalueren tussentijds regelmatig en gaan met de tijd mee. Zo wordt binnenkort de competentiescan aangepast aan de nieuwe leidraad voor Resultaatgericht samenwerken (RGS). Het keurmerk staat dus niet stil, maar is voortdurend in ontwikkeling.’

Auditoren

Van der Waal stuurt de vier Kiwa-auditoren aan die de onderhouds- en renovatiebedrijven toetsen. ‘Nieuwe ontwikkelingen stemmen we met elkaar af, jaarlijks worden zij getraind. Ook dat wordt serieus aangepakt. De Stichting VGO-keur investeert in het up-to-date houden van de kennis van de auditoren. Noodzakelijk, want het traject om het VGO-keur te halen is zwaar. De lat komt steeds hoger te liggen.’

Pittig traject

‘Het begint al met de financiële toets. Bedrijven moeten aantonen dat zij gedurende een langere periode financieel gezond zijn. Vervolgens vindt een competentiescan plaats. De vragen mogen dan vooraf bekend zijn, als bedrijf moet je ook aantonen hoe bepaalde zaken in de bedrijfsvoering zijn geborgd. Laat het maar zien! Al bij de eerste beoordeling wordt een projecttoets uitgevoerd. Tenslotte wordt ook nog een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Kortom, een pittig traject dat je niet even tussendoor erbij doet.’ Van der Waal ziet dan ook dat onderhoudsbedrijven in het voortraject vaak een externe adviseur in de arm nemen. ‘Zo’n buitenstaander kan een ondernemer helpen om in de voorbereiding zaken scherp te krijgen.’

Steeds vaker vereist door de markt

Van der Waal studeerde zelf Vastgoedkunde en ziet het belang van het keurmerk toenemen. ‘Opdrachtgevers zien meer en meer de toegevoegde waarde ervan en hanteren steeds vaker het hebben van het keurmerk als vereiste om met een onderhoudsbedrijf in zee te kunnen en willen gaan. Het geeft ze zekerheid, want het VGO-keur borgt dat het onderhoudsbedrijf de RGS-methodiek beheerst en financieel gezond is.’

Groot RGS-hart

Het aantal certificaathouders stijgt jaarlijks gestaag. Tegelijk hoopt Van der Waal dat het aantal aspirant-bedrijven toeneemt. ‘Het feit dat je aspirant VGO-bedrijf bent, laat zien dat je kiest voor RGS. Deze onderhoudsbedrijven hebben al een 0-meting achter de rug en aangetoond dat ze bepaalde processen beheersen. Ze verplichten zich binnen twee jaar te ontwikkelen tot volwaardig VGO-bedrijf. Ik denk dat zowel onderhoudsbedrijven als opdrachtgevers nog onvoldoende bekend zijn met deze opstap. Jammer, want aspiranten hebben dezelfde ambitie als VGO-bedrijven. Ze zijn vooruitstrevend, willen hun processen echt goed op orde krijgen en hebben een groot RGS-hart.’

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin