Hans Wamelink – Klaar voor de volgende fase

Het optimaliseren van processen in de bouw. Dat is de drijfveer van Hans Wamelink, Hoogleraar Bouwmanagement bij de TU Delft. Waarom zei hij ‘ja’ tegen het voorzitterschap van Stichting VGO? ‘In de eerste plaats om nog dichter op de praktijk te zitten. Ik ben altijd op zoek naar triggers om te innoveren. Dat kunnen financiële prikkels zijn, nieuwe technologieën, maar ook opdrachtgevers die andere eisen stellen, bijvoorbeeld met resultaatgericht samenwerken (RGS). Als je beide partijen – opdrachtgevers en bedrijven – kunt activeren dan leidt dat tot betere processen en resultaten. Daar draag ik vanuit mijn wetenschappelijke ervaring als bestuursvoorzitter een steentje aan bij.’

Het VGO-keur garandeert dat onderhoudsbedrijven RGS in alle facetten beheersen. RGS betekent ook een verandering voor opdrachtgevers. ‘De rol van de opdrachtgever is bij RGS wezenlijk anders dan bij regulier aanbesteden. Meer regie en minder sturing op detailniveau heeft gevolgen voor de interne organisatie. Ik zie daar een verantwoordelijkheid voor zowel de stichting als VGO-bedrijven om opdrachtgevers te ondersteunen bij het optimaliseren van die aansluiting. De grootste uitdaging is om te zorgen voor een evenwicht tussen partijen bij deze manier van samenwerken.’

Wamelink signaleert dat marktpartijen steeds vaker langdurige samenwerkingsverbanden met elkaar aangaan, waarbij afspraken worden gemaakt over het resultaat. ‘Bij onderhoud en renovatieprojecten is traditioneel aanbesteden echt op z’n retour.’ Tegelijkertijd waarschuwt hij ervoor om achterover te leunen. ‘Wat we nu een normale manier van werken vinden, is over een paar jaar alweer achterhaald. Wil het keurmerk over 3 – 5 jaar nog steeds waarde hebben, moeten we ook zelf dynamisch blijven en de lat telkens een beetje hoger leggen.’

Dat de crisis invloed zal hebben op de onderhoudsbranche staat volgens de hoogleraar buiten kijf. ‘In een aantal gevallen zal onderhoud en renovatie worden uitgesteld. Maar de negatieve gevolgen zullen minder groot zijn dan bij nieuwbouw, verwacht ik.’

Een kijkje in de toekomst? ‘Over drie jaar zal de onderhoudsbranche nog meer diensten aanbieden dan nu al het geval is; er zal nog meer integraal worden gewerkt. Ook zal het aantal overnames toenemen. In de branche zullen steeds meer middelgrote bedrijven opereren, die klaar zijn voor de volgende fase.’

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin