Arnold Schep – ‘Trek er een jaar voor uit’

‘Zorg dat je je prestatie-eisen vooraf scherp hebt. Schep duidelijkheid over eenieders rol in het project. Hou het managementteam aangesloten. En neem de tijd voor een goede voorbereiding.’ Arnold Schep, projectmanager vastgoedontwikkeling bij Trivire, deelt zijn ervaringen en tips over het eerste project dat op alle fronten is gebaseerd op RGS.

Na een eerste voorzichtige stap met Resultaatgericht samenwerken (RGS) is het Trivire met 14.500 woningen de grootste woningeigenaar en -verhuurder in Zuid-Holland-Zuid, nu ernst. Het integraal onderhoud van de wijk Dubbeldam (285 wooneenheden) vindt plaats vanuit een resultaatgerichte aanpak.

Tussentijdse hick-ups

Al eerder experimenteerde de woningcorporatie met een RGS-project. ‘Die pilot was bedoeld als eerste kennismaking met de RGS-werkmethodiek. Daarbij is wel het gedachtegoed van RGS gebruikt, maar hadden we een aantal zaken nog niet goed op orde. Met als gevolg tussentijdse hick-ups die we bij de afronding van het project hebben moeten repareren. Voor de wijk Dubbeldam hebben we het daarom anders aangepakt.’

Intern traject

‘Allereerst de voorbereiding. Cruciaal is dat je als corporatie je kwaliteits- en prestatie-eisen vooraf heel scherp hebt. Denk daar niet te luchtig over. Zo’n intern traject kost tijd. Je zult merken dat als je je eisen niet helder hebt geformuleerd, dit in de uitvoering kan leiden tot discussie en extra afstemming. Dat kun je voorkomen door tijd te investeren in het voortraject.’

Loskomen

De RGS-methodiek betekent ook loskomen van de traditionele manier van denken en werken, zowel op managementniveau als op de werkvloer. ‘Onze medewerkers zijn gewend om voor te schrijven of onderdeel te zijn van een bouwteam. Nu moeten ze sturen op vooraf afgesproken prestaties. Dat is soms best even wennen. Ook zij moeten hun weg daarin vinden. Zorg dat ze daarin worden begeleid en met vragen bij hun leidinggevende terecht kunnen.’

Appeltje-eitje

‘RGS corporatiebreed implementeren, kan alleen als het MT ook de voordelen ervan inziet. Dat betekent regelmatig laten zien hoe het project ervoor staat, zowel procesmatig als financieel. Tussentijdse resultaten delen, het lijkt appeltje-eitje, maar in de praktijk wordt nog te vaak alleen een besluitformulier voorgelegd. Dan heb je de kans dat je onvoldoende draagvlak hebt als er gedurende het proces toch iets minder lekker loopt.’

Juiste papieren

Het kunnen inpassen van bestaande RGS-ketenpartners in projecten heeft als groot voordeel dat de onderhoudsperiode van die gebouwonderdelen direct geborgd is. Schep heeft bewust gekozen voor samenwerking met een onderhoudsbedrijf met het VGO-keur voor de RGS-aanpak in de wijk Dubbeldam. ‘Als je een biologisch appeltje wilt, is het ook fijn dat er een bio-stickertje op zit om dat te bevestigen. Het VGO-keur heeft hetzelfde effect. Deze bedrijven worden regelmatig ge-audit, waardoor je als opdrachtgever de zekerheid hebt dat ze zowel qua expertise als financieel over de juiste papieren beschikken. RGS is gebaseerd op transparantie en vertrouwen. Dan wil je wel met een betrouwbare partner om tafel zitten.’

6 tips van Arnold Schep, Trivire

  1. Een goede voorbereiding kost tijd. Hou rekening met een jaar. Neem die tijd!
  2. Heb je prestatie-eisen helder als woningcorporatie.
  3. Zorg dat alle partijen hun eigen en elkaars rol kennen.
  4. Hou het MT aangesloten gedurende het proces. Deel tussentijdse resultaten, zowel procesmatig als financieel.
  5. Kom los van de traditionele manier van denken en werken.
  6. Leer van elkaar waardoor de volgende RGS-projecten steeds makkelijker worden.

 

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin