Peiling onder VGO-bedrijven: RGS JAAGT INNOVATIE AAN IN DE KETEN

De grote meerderheid van de VGO-bedrijven onderschrijft de stelling dat Resultaatgericht samenwerken (RGS) innovatie in de keten bevordert. Dit blijkt uit een peiling onder onderhouds- en renovatiebedrijven met het VGO-keur.

De algemene conclusie uit de peiling: RGS biedt bedrijven en hun opdrachtgevers de ruimte om met innovaties en nieuwe ontwikkelingen aan de slag te gaan, zoals bij het programmeren van vastgoed, leveren van circulaire scenario’s en het delen van data. Op deze wijze ondersteunt RGS als methodiek co-making in ICT. Genoemd wordt het gezamenlijk opzetten van een dashboard, waarop informatie over de kosten en kwaliteit van complexen wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever.

Vertrouwen

“Monitoringtools bieden inzicht voor de opdrachtgever, meer data per onderhoudsactiviteit en input voor modellen op basis van kengetallen.” Het eindresultaat voor de opdrachtgever: hogere betrokkenheid, meer vertrouwen en een daling van de (faal)kosten.

Circulaire scenario’s

De opkomende circulaire scenario’s kenmerken zich doordat techniek, onderhoud en verduurzaming aan elkaar worden gekoppeld. “Het begint met continuïteit, je kunt werken met vaste teams en met elkaar aan de slag met duurzame invulling van maatschappelijke opgaven, zoals toepassing van circulaire materialen.”

Verbeterdoelstellingen

Een ander voordeel van RGS is het kunnen oppakken van projectongebonden thema’s en hier concrete verbeterdoelstellingen aan koppelen. Voorbeelden zijn: toepassen van Social Return on Investment (SROI), verbeteren van bewonerstevredenheid en het ontwikkelen van uniforme processen.

Expertise bundelen

Sommige VGO-bedrijven kiezen voor een zeer intensieve samenwerking met verschillende ketenpartners. Deze bedrijven bundelen dan hun expertise in een nieuwe organisatie met als resultaat eenduidigheid voor de opdrachtgever gedurende het gehele proces. “We manifesteren ons als één bedrijf. Het gehele traject wordt van A tot Z geregeld. Dit is de optimale vorm van samenwerken.” Het leidt bovendien tot proces- of productinnovaties. Denk aan een app en het inzetten van drones voor inspecties en de gezamenlijke ontwikkeling van een communicatieplatform voor bewoners.

Aan de peiling in juni 2020 hebben 59 onderhouds- en renovatiebedrijven met het VGO-keur deelgenomen.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin