Wat is RGS wel en wat niet?

Wat is RGS wel en niet?

Bij resultaatgericht samenwerken ligt de focus niet eenzijdig op het verlagen van uitvoeringskosten op zich. RGS gaat ook over verbeteren en afstemmen van de processen van de samenwerkende partijen en over het ontwikkelen van een optimaal ontwerp. Zo ontstaat grip op het proces waardoor faalkosten worden voorkomen. De focus komt te liggen op de integrale beheerkosten in relatie tot de exploitatieperiode van het bezit. Dus: Van eenzijdige focus op de korte termijn naar integrale focus op de lange termijn. Alleen zo kunnen de RGS-beloftes ook waargemaakt worden.

Geen RGS Wel RGS
Opdrachtgever schrijft werkzaamheden voor Opdrachtgever schrijft resultaten voor via functionele- of prestatie-eisen
Opdrachtgever bepaalt activiteiten Opdrachtnemer werkt de beste aanpak uit in een scenario met activiteitenplannen
Focus op de prijs voor één ingreep Focus op kosten over de exploitatieperiode
Lage budgetzekerheid, niet haalbare meerjarige onderhouds- en investeringsbegrotingen Budgetzekerheid en kloppende meerjarige investerings- en onderhoudsbegrotingen
Lage efficiency, hoge faalkosten en meerwerk  Optimaal ontwerp, lagere kosten over de exploitatieperiode en geen meerwerk
Opdrachtgever krijgt lastig grip en controle op proces en kosten Opdrachtgever heeft volledige regie en controle
Selectie opdrachtnemer op laagste prijs Selectie opdrachtnemer op competenties en prijsvorming
Opdrachtnemer gaat een inspanningsverplichting aan Opdrachtnemer gaat een resultaat- of prestatieverplichting aan
Contractduur: uitvoeringsperiode met aflopende garantieperiode van enkele jaren (bijvoorbeeld 4 jaar) Contractduur: uitvoeringsperiode met langjarige prestatiegarantie (bijvoorbeeld 7 jaar)

 

Bekijk de RGS Leidraad 

Heeft u een vraag of wilt u meer weten?

Stel gerust uw vraag per e-mail.
info@vgokeur.nlWilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

aanmeldenDeel uw kennis.

Volg ons op LinkedIn.
Linkedin