https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider2_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider3_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider4_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider5_2017.jpg, https://cms.funding.nl/uploads/13/images/sliders/slider1_2017.jpg

Verbeteren van de kwaliteit is het meest effectief als eerst de zwakke plekken in het proces worden aangepakt.


De beoordelingssystematiek sluit optimaal aan bij de wensen van marktpartijen.


Aspirant VGO-bedrijven
Zijn bedrijven die op dit moment het VGO-keur aan het behalen zijn.

> download de lijst


Print

Hoe kan een onderhouds- of renovatiebedrijf het VGO-keur verkrijgen?

Om vast te stellen of een onderhouds- of renovatiebedrijf voldoet aan de eisen vastgelegd in de Certificatieregeling VGO-keur, moeten beoordelingen door daartoe door Stichting VGO aangewezen onafhankelijke instellingen worden verricht. Indien het onderhoudsbedrijf dit wil laten uitvoeren kan een aanvraag hiervoor bij KIWA worden ingediend. KIWA zal vervolgens een prijsopgave en een overzicht van de verdere procedure toesturen.

Onderhoudsbedrijven die eerst zelf willen kijken in hoeverre zij voldoen aan de eisen lezen de informatiewijzer. Ook kunnen zij de Competentiescan invullen. Daaruit komt een eerste beeld waar het bedrijf staat.

Na opdrachtverlening voor uitvoering van de audit door KIWA moet rekening worden gehouden met een periode van ongeveer 2 maanden waarin de onderzoeken en een eindbeoordeling plaatsvinden.

Indien aan alle eisen wordt voldaan kan aansluitend de VGO-keur, met een geldigheid van 3 jaar, worden afgegeven. Wanneer tijdens het onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld, wordt het onderhoudsbedrijf in de gelegenheid gesteld om deze binnen een periode van 90 dagen op te lossen.


Waarom certificeren?

Stichting VGO heeft gekozen voor certificeren, omdat deze methodiek optimaal alle kritische functies en processen in het vastgoedonderhoud bloot legt. Verbeteren van de kwaliteit is immers het meest effectief, als eerst de zwakke plekken in het proces worden aangepakt.


Hoe ver strekt de kwaliteitsborging zich uit?

Bij de kwaliteitsborging in vastgoedonderhoud gaat Stichting VGO uit van de volgende uitgangspunten:
• bestaande publicaties dienen als technische grondslag; 
• er wordt rekening gehouden met Europese richtlijnen c.q. normen;
• er worden specifieke eisen opgesteld voor kwaliteitsborging, met de nadruk op risicobenadering;
• er wordt rekening gehouden met gebouwbeheerders en dienstverleners.
Het resultaat is een op maat toegesneden beoordelingssystematiek, die optimaal aansluit bij de wensen van marktpartijen.
Direct contact?


Bel ons dan op
0182 - 616672!